Vull que m’informin:
Per què Assistència?

Assistència Sanitària es consolida any rere any, des de fa cinquanta-set, com l'asseguradora mèdica del sector que amb més garanties ofereix una atenció de qualitat als assegurats. I no ho diem nosaltres. Són els metges que treballen per a les entitats d'assegurances els qui ho han expressat a l'enquesta anual publicada pel Col·legi de Metges de Barcelona, auditada per experts de la Universitat de Barcelona. A més, a Assistència Sanitària posem en valor, anualment, el treball dels nostres metges, actualitzant i incrementant els seus honoraris professionals, en un clar contrast amb la política de relació amb els metges de la majoria d'asseguradores del sector.

Entre altres continguts rellevants que reflecteixen aspectes propis de l'entitat, es mostra el compromís ferm d'Assistència Sanitària amb la lluita contra el càncer, s'explica una manera de treballar que prima comissions d'especialitat i excel·lència, es fa un repàs de la importància d'eines basades en les noves tecnologies per apropar la millor atenció als assegurats i es dóna compte de l'activitat de projectes innovadors d'èxit, com ara el PAPPA i Gràvida.

Alhora, hem volgut destacar la importància cabdal de l'economia en la nostra manera d'entendre el món, com una experiència col·lectiva de participació on s'imposa l'afany de servei -no de lucre- i on la cogestió entre metge i usuari és la base del sistema.

En definitiva, gràcies a la confiança d'assegurats i professionals, Assistència Sanitària manté l'aposta per una sanitat privada de nivell perquè, com a metges, per damunt de tot, per a nosaltres la salut de l'assegurat és el nostre ofici.

Dr. Ignacio Orce

President d'Assistència Sanitària


RÀNQUING DE LES ENTITATS D'ASSEGURANÇA LLIURE SEGONS L'OPINIÓ DELS METGES DE BARCELONA 2015

+ ASSISTÈNCIA SANITÀRIA COL·LEGIAL MUTUA GENERAL DE CATALUNYA FIATC AXA AGRUPACIÓ MUTUA DKV ADESLAS ALIANÇA (DIVINA PASTORA) SANITAS -


Els beneficis d'Assistència Sanitària

Un model d'atenció òptima a l'assegurat i just amb el metge

Com cada any, Assistència Sanitaria, fidel a la seva política retributiva, incrementa la contraprestació per actes mèdics d'acord amb la pujada de l'índex de preus al consum (IPC).

En una filosofia que gira al voltant de dos eixos fonamentals, com l'autogestió sanitària i l'autonomia de les persones assegurades, la llibertat és un valor omnipresent, tant en l'elecció de metge per part del pacient com en l'exercici de la professió mèdica. Garantint el compliment d'aquesta fórmula, i en un exercici de responsabilitat, Assistència Sanitària fa un esforç constant per avaluar la tasca dels metges i actualitzar-ne els honoraris, de manera que la retribució sigui justa i proporcional al seu esforç i dedicació. És per aquesta raó que, cada any, l'entitat destina la major part dels seus recursos directament als honoraris professionals. Aquest fet ens constata en el resultat de l'enquesta d'opinió que el Col·legi de Metges de Barcelona realitza anualment, que atorga a Assistència Sanitària el primer lloc en el rànquing de companyies de salut. Assistència Sanitària ha estat la més ben valorada.

Des del punt de vista de la professió mèdica, l'increment del preu dels honoraris assoleix una especial rellevància tenint en compte, d'una banda, els ajustos que s'han produït en la sanitat pública i, d'altra banda, la congelació, la notable reducció i fins i tot la restricció en l'abonament dels actes mèdics que algunes entitats del sector assegurador han proposat en els últims temps. En aquest context, Assistència Sanitària segueix sent, amb diferència, una de les entitats que millor retribueixen els actes mèdics. Aquest fet és encara més remarcable en especialitats com ara la medicina de capçalera i la pediatria, amb diferències que poden significar més del doble del que paguen altres entitats.

Amb un gest tan natural com intuïtiu com mantenir-se fidel als seus principis, Assistència Sanitària ha sabut, en un entorn convuls, fer sostenible un model just amb el metge i, alhora, no ha deixat de banda els interessos dels assegurats, que segueixen rebent una atenció mèdica òptima.

Contacte

Assistència Sanitària Col·legial és a la teva disposició, ja sigui mitjançant
el telèfon 93 495 44 61 o a les nostres delegacions.

Veure contactes
REBRE INFORMACIÓ