Altres

El món al seu abast.

 • Lliure elecció d’entre més de 4.500 metges a Barcelona
 • SUD Servei d’Urgències Domiciliàries 24 hores al dia, els 365 dies de l’any
 • Accés directe a l’especialista sense visita prèvia al metge de capçalera
 • Absència de llistes d’espera

Vull que m’informin:


INTERNATIONAL CLASS

Característiques dels nostres serveis

 • Lliure elecció de metge d'entre una llista de més de 4.500 a Barcelona.
 • Absència de llistes d'espera.
 • Atenció a Espanya a través del quadre concertat i a la resta del món amb reemborsament de despeses.
 • Serveis a Internet.
 • 20 oficines comarcals i més de 1.000 punts de venda de talons a la seva disposició.
 • Possibilitat de participar en la gestió de l'entitat.
 • Especial protecció a la nostra gent gran i a les famílies nombroses.
 • Especialistes en salut amb més de 50 anys d'experiència.

I tots aquests serveis amb la garantia i el compromís d'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA de no incrementar les primes per sinistralitat.

Serveis

Assistència Sanitària li garanteix:

Visites en consultori i a domicili de

 • Medicina general.
 • Atenció d'infermeria.
 • Pediatria.
  • Puericultura.
   • Seguiment del nen sa.
   • Programa de vacunació.

Especialitats

Totes les especialitats mèdiques i quirúrgiques.

Atenció obstètrica personalitzada

Tècniques especials terapèutiques

 • Angioplàstia coronària.
 • Endoscòpia terapèutica.
 • Fotocoagulació per làser oftalmològic.
 • Litotrípsia renal.
 • Radioteràpia.
 • Cirurgia endoscòpica i ambulatòria.
 • Radiologia intervencionista.
 • Quimioteràpia.
 • Hemodiàlisi per a casos aguts i crònics.

Tècniques especials de diagnòstic

 • Amniocentesi (segons protocol)
 • Angioradiologia.
 • Audiometria objectiva.
 • Biologia molecular.
 • Campimetria.
 • Coronariografia.
 • Densitometria òssia.
 • Ecodòppler cardiovascular.
 • Ecografia.
 • Electromiografia i tècniques de neurofisiologia.
 • Endoscòpies (digestiva, pneumològica, urològica).
 • Ergometria.
 • Exploracions amb radioisòtops.
 • Exploracions urodinàmiques.
 • Fluoresceïnografia.
 • Hemodinàmica vascular i cardíaca.
 • Holter.
 • Neuroradiologia.
 • PET (tomografia per emissió de positrons)
 • Polisomnografia.
 • Potencials evocats.
 • Proves d'al·lèrgia.
 • Proves funcionals digestives: manometria, Ph metria.
 • Ressonància magnètica.
 • Revisió ginecològica anual.
 • Spect.
 • TC (Tomografia Computeritzada).

Altres serveis

 • Ambulància. Dins i fora del terme municipal (distància màxima 300 km).
 • Banc de sang i plasma. Transfusions a dins i a fora del quiròfan.
 • Cambra hiperbàrica. Cambra d'oxigen a hiperpressió.
 • Foniatria, casos quirúrgics, fins a 15 sessions.
 • Logopèdia infantil fins a un màxim de 20 sessions.
 • Oxigenoteràpia. A la clínica per a tot tipus d'ingressos i a domicili.
 • Planificació familiar. Esterilització tubàrica, vasectomia.
 • Podòleg. Exclusivament en consultori i un màxim de 12 sessions l'any.
 • Servei de fisioteràpia a càrrec de personal especialitzat.
 • Sutura mecànica quirúrgica.
 • Ventiloteràpia i aerosols.
 • Assistència sanitària en cas d'accident d'automòbil, laboral o professional.
 • Psicologia clínica infantil i de l'adolescència (fins a 15 sessions l'any)

Servei d'urgències domiciliàries. SUD

És un servei exclusiu per als nostres assegurats. Més de 140 metges són a la seva disposició per atendre'l les 24 hores, els 365 dies de l'any.

En cas d'urgència, no surti de casa. Truqui'ns i acudirem. En rebre la seva trucada, ens posem en marxa immediatament per arribar a casa seva amb més rapidesa que si vostè es desplacés a un centre sanitari.

El metge li farà un reconeixement, li proposarà el tractament més adient i, en cas d'hospitalització, li facilitarà el trasllat.

Els nostres metges es desplacen a qualsevol punt de les comarques de Barcelona per visitar-lo al seu domicili a qualsevol hora del dia o de la nit i durant tot l'any.

SEGURETAT,COMODITAT I RAPIDESA, NOMÉS TRUCANT PER TELÈFON.

Hospital de Barcelona

Si hagués d'ingressar en una clínica o centre sanitari, no s'amoïni. Assistència Sanitària es farà càrrec de l'ingrés sense cap limitació de despesa dels serveis coberts.

Hi ha concert amb més de 50 centres, d'entre els quals destaquem l'Hospital de Barcelona

 • Vostè gaudirà del millor centre hospitalari privat. Amb una superfície de 44.000 m², distribuïts en 19 plantes i 3 soterranis, l'Hospital de Barcelona disposa de 313 habitacions.
 • Disposarà d'un llit hospitalari en el moment en què el necessiti, en una habitació individual i totalment condicionada amb pensió completa per a un acompanyant.
 • Cada soci serà atès pel metge que lliurement hagi triat.

Hospitalització

A continuació detallem els diversos motius pels quals vostè pot necessitar un ingrés en una clínica i els serveis que oferim en cada cas.

Hospitalització quirúrgica

Situació en la qual l'assegurat queda hospitalitzat com a conseqüència de patir una intervenció quirúrgica i/o traumatològica.

Els nostres serveis inclouen:

 • Estada sense límit de dies d'hospitalització. La permanència a la clínica dependrà exclusivament del criteri mèdic.
 • Estada a la clínica en una habitació individual.
 • Estada per a l'acompanyant en règim de pensió completa durant tot el període d'hospitalització del malalt.
 • Drets de quiròfan.
 • Medicació i materials de cures, dins i fora del quiròfan.
 • Drogues anestèsiques.
 • Estada, també sense límit de dies, a les Unitats de Cures Intensives, Cures Especials i Unitat Coronària.
 • Làser en cirurgia proctològica, tractament quirúrgic de les venes varicoses, cirurgia otorinolaringològica i broncolàser

Hospitalització mèdica

És l'ingrés que no requereix una intervenció quirúrgica. Aquest tipus d'hospitalització inclou els serveis següents:

 • Estada sense límit de dies d'hospitalització. La permanència a la clínica dependrà exclusivament del criteri mèdic.
 • Estada a la clínica en habitació individual.
 • Medicació, cures i material que se'n derivi.
 • Estada a les Unitats de Cures Intensives, Cures Especials i Unitat Coronària, igualment sense límit de dies.
 • Estada per a l'acompanyant en règim de pensió completa.

Hospitalització psiquiàtrica

Assistència Sanitària Col·legial li garanteix l'ingrés al centre, fins a un màxim de 90 dies per any natural, en els casos següents:

 • Crisis esquizofrèniques.
 • Trastorns mentals en fase aguda i, en general, tots aquells processos aguts que segons el parer del facultatiu no es puguin tractar al domicili del pacient i necessitin l'internament.

Inclou els serveis següents:

 • Estada a la clínica del malalt.
 • Medicació.

No cobreix l'estada de l'acompanyant a la clínica. En cap cas s'accepten problemes de tipus social com a motiu de permanència a la clínica.

Atenció a l'embaràs

Al llarg de tot l'embaràs, vostè tindrà coberts els serveis següents:

 • Vigilància de l'embaràs per part d'un metge obstetre, el qual assistirà també els parts normals, distòcics i prematurs.
 • Llevadora que dependrà de l'obstetre que assisteixi la gestant.
 • Ecografies durant l'embaràs.
 • Reserva Respiratòria Fetal (RRF), en els embarassos d'alt risc i amb prescripció facultativa prèvia.
 • Detecció prenatal de cromosomopaties i defectes del tub neural (cribratge bioquímic del primer o segon trimestre, test d’ADN fetal lliure en sang materna, amniocentesi, biòpsia corial).
 • Educació maternal i preparació al part.
 • Recuperació postpart del sòl pelvià.

Hospitalització per parts

Per a tot tipus de parts, vostè tindrà coberts els serveis següents:

 • Estada en una habitació individual per a la mare.
 • Estada per a l'acompanyant en règim de pensió completa.
 • Dret a sala de parts o quiròfan en cas de cesària.
 • Medicació i material de cures, dins i fora de quiròfan.
 • Honoraris de l'anestesista i drogues anestèsiques.
 • Vacuna anti RH.
 • Amb càrrec a la pòlissa de la mare, servei d'atenció als nounats i assistència pediàtrica, limitada al termini menor d'aquests dos: alta clínica de la mare o deu dies.
 • En cas que el nounat necessiti ingrés neonatològic, Assistència Sanitària es farà càrrec del sinistre si prèviament s'ha cursat l'alta com a assegurat.
 • Servei d'incubadora. Si la clínica on té lloc el part no disposa d'aquest servei, es cobrirà el trasllat en ambulància, degudament equipada, al centre adequat.

Hospitalització neonatològica

Per al nounat assegurat l'estada no tindrà límit de dies i comprèn:

 • Drets de quiròfan
 • Material de cures i medicació, dins i fora del quiròfan.
 • Drogues anestèsiques.

Tractaments especials i medicina preventiva

Servei d'oncologia - diagnosi i tractaments oncològics

 • Radioteràpia.
  • Accelerador lineal. No inclou radiocirurgia.
 • Quimioteràpia antineoplàsica per a malalts hospitalitzats amb els criteris i límits establerts en les Condicions Particulars.
 • Servei domiciliari de cures pal·liatives.

Medicina preventiva

 • Reconeixement ginecològic anual.
 • Diagnòstic precoç del càncer de mama mitjançant mamografia.

Reemborsament de despeses

Amb la pòlissa International Class gaudirà, fora del territori nacional, d'assistència mèdica, quirúrgica i hospitalària en règim de reemborsament de despeses mèdiques.

D'aquesta manera vostè podrà anar a qualsevol metge de la resta del món i Assistència Sanitària  li tornarà fins al 80% de les despeses generades, sempre que no superin:

 • 150.000 € per any.
 • 150.000 € per un mateix procés.
 • Els límits parcials màxims establerts.

Taula de reembossaments

Assistència mèdica (límit per acte)

Pediatria

150 €
Medicina general
90 €
Diplomats d’infermeria
54 €
Urgències domiciliàries
120 €
Especialistes
150 €
Tècniques especials de diagnòstic (límit anual)
9.000 €

Assistència hospitalària:

Urgència hospitalària

300 €
Hospital de dia (límit diari) 240 €
Ingrés ambulatori 450 €
Hospitalització quirúrgica (límit diari) 450 €
Hospitalització mèdica (límit diari) 360 €
Hospitalització psiquiàtrica (límit diari) 210 €
Acompanyant (límit anual) 2.400 €

Embarassos i parts:

Honoraris per visita

120 €
Assistència al part 900 €
Anestesista 360 €
Hospitalització obstètrica (límit diari) 390 €
Llevadora 300 €
Embaràs i part (límit anual) 4.600 €

Estades en unitats especials:

Estada diària Neonatologia

360 €
UVI (límit diari) 720 €

Honoraris intervencions quirúrgiques:

Honoraris

Des de 180 € fins a 10.800 €
Honoraris anestèsia Des de 150 € fins a 720 €
Límit anual honoraris mèdics 90.000 €

Per tractament de:

Litotrípsia renal

1.500 €

Per sessió de:

Ortòptica i pleòptica

30 €
Hemodiàlisi 180 €
Fisio/rehabilitació (límit anual) 4.500 €

Ambulància:

Dins terme municipal

150 €
Fora terme municipal 480 €
Límit anual 900 €

Tractaments oncològics

Radioteràpia (límit anual)

9.000 €
Quimioteràpia (honoraris) 1.500 €
Límit anual 15.000 €

Pòlissa d'accidents

Assistència Sanitària, sense càrrec addicional a la prima, obsequia els assegurats entre 14 i 64 anys amb una assegurança d'accidents.

Aquesta pòlissa té les característiques següents:

Mort per accident

 • Indemnització de 6.000 €.
 • Disponibilitat a compte de fins a 1.800 € per despeses de sepeli.

Invalidesa permanent

 • Capital assegurat de 6.000 €.
 • L'import a abonar estarà en funció que la invalidesa sigui considerada com a parcial o absoluta.

Encara que els capitals inicials són 6.000 € per les dues garanties, vostè podrà contractar altres capitals en el moment que ho desitgi.

També podrà assegurar riscs especials i complementaris com ara:

 • Doble capital per accident de circulació.
 • Doble capital en cas d'accident a l'estranger.
 • Subvenció d'estudis per a fills menors de 21 anys.

Períodes de carència

En fer-se assegurat d'Assistència Sanitària, tindrà accés immediat a:

 • Metge i pediatre de capçalera.
 • Visita a especialistes.
 • Anàlisis i radiografies.
 • Assistència sanitària derivada dels accidents d'automòbil, laborals i professionals.
 • Atenció d'infermeria (practicant).
 • Servei d'urgències.
 • Reconeixement ginecològic anual.
 • Ortòptica i pleòptica.

Llevat dels casos d'urgència vital, es podran utilitzar els serveis següents després d'un període de sis mesos de carència:

 • Ambulància.
 • Banc de sang i plasma.
 • Hospitalització.
 • Oxigenoteràpia.
 • Ronyó artificial.
 • Servei de fisioteràpia.
 • Tècniques especials de diagnòstic i terapèutiques.
 • Tractaments oncològics.
 • Litotrípsia renal.
 • Podòleg.
 • Diagnòstic precoç del càncer de mama.
 • Tècniques invasives de diagnòstic prenatal.

S'haurà d'esperar un període de deu mesos de carència per:

Assistència a parts, excepció feta dels prematurs i dels casos de distòcia d'urgència vital, que no tindran carències.

El reemborsament de despeses resta subjecte a aquestes carències.

Utilització dels serveis

Utilització a Espanya dels serveis concertats

Les persones assegurades a Assistència Sanitària Col·legial poden escollir lliurement el metge de capçalera, pediatre o especialista que desitgin, dins els que figuren en el quadre facultatiu.

Cada persona assegurada disposa d'una targeta xip personalitzada que serveix per acreditar la condició d'assegurat i com a moneder dels talons electrònics necessaris per poder accedir als serveis assistencials.

Els talons constitueixen una participació del pacient en el cost del servei i el seu preu és de 1,50 euros. Es poden adquirir a qualsevol de les oficines d'Assistència Sanitària Col·legial i als terminals d'autoservei bancari de “la Caixa”.

Per anar al metge cal portar la targeta carregada amb talons electrònics. Es descompta un taló per cada visita mèdica, exploració analítica, radiològica o altres. Al consultori la targeta s'introdueix en un terminal informàtic per tal de registrar l'activitat assistencial i consumir el corresponent taló.

Per a pacients ingressats la targeta només és necessària per a realitzar els tràmits d’admissió (ingrés) i d’alta. En el moment de l'alta hospitalària es consumiran tots els talons utilitzats per al registre dels actes mèdics realitzats durant l'ingrés.

Per a algunes exploracions, actes terapèutics i per als ingressos en clínica cal una autorització prèvia d'Assistència Sanitària.

Reemborsament de despeses produïdes fora d'Espanya

Caldrà comunicar la prestació utilitzada en un termini màxim de set dies des del moment en què es produeixi.

La comunicació haurà de contenir la informació següent:
 • Imprès de reemborsament de despeses degudament emplenat.
 • Original de les factures oficials de les despeses d’assistència extrahospitalària i hospitalària, a més dels corresponents rebuts de confirmació del pagament.
 • Informe mèdic original de les prestacions rebudes.

Un cop rebuda la documentació referida i efectuades les comprovacions oportunes, Assistència Sanitària haurà de reemborsar, en el termini de 15 dies laborables, la quantitat garantida.

Exclusions de la pòlissa

Queden excloses de la cobertura d'aquesta assegurança les prestacions següents:

 • Malalties, patologies, lesions o defectes físics ja existents o coneguts en el moment de subscriure la pòlissa, llevat que es declarin en el qüestionari de salut i que siguin expressament acceptats per Assistència Sanitària.
 • En odontologia: obturacions, ortodòncies i pròtesis.
 • La cirurgia i els tractaments estètics.
 • L'anticoncepció, els tractaments d'esterilitat i les tècniques de reproducció assistida.
 • El trasplantament d'òrgans, teixits i precursors hematopoètics.
 • Les proves de detecció precoç de malalties congènites (llevat de l'amniocentesi).
 • La medicació en tractaments oncològics en règim ambulatori o en hospital de dia i la medicació a pacients no hospitalitzats.
 • Qualsevol tipus de pròtesis, peces anatòmiques i ortopèdiques.

Nota

No queden compreses en la cobertura de la pòlissa, fins que no s'hi facin constar expressament, les possibles tècniques terapèutiques noves que vagin apareixent en l'àmbit assistencial de la medicina.

En tot cas, Assistència Sanitària, d'acord amb la seva norma tradicional, procurarà incorporar-les a la pòlissa, sempre que se n'hagi contrastat degudament la utilitat i l'eficàcia.


HOSPITALITZACIÓ I CIRURGIA

Característiques dels nostres serveis

Si teniu entre 14 i 60 anys, Assistència Sanitària us ofereix una pòlissa de subsidi i d'indemnització.

La cobertura d'aquesta pòlissa es caracteritza per:

 • Lliurament d'una quantitat alçada per cada dia d'hospitalització mèdica.
 • Lliurament d'una quantitat alçada per cada dia d'ingrés en clínica o hospital, quan l'assegurat sigui sotmès a una intervenció quirúrgica.
 • Lliurament d'una indemnització única, quan us sigui practicada una intervenció quirúrgica.

Hospitalizació Mèdica

L'entitat abonarà el subsidi diari contractat durant el temps que l'assegurat romangui hospitalitzat en una clínica o hospital, per motiu mèdic, durant un termini màxim de 30 dies.

Període de carència: DOTZE MESOS.

Hospitalizació Quirúrgica

L'entitat abonarà el subsidi diari contractat, si l'assegurat se sotmet a una intervenció quirúrgica en una clínica o hospital en règim d'internament, i se satisfarà des del dia en què tingui lloc l'ingrés per a la intervenció fins al dia que abandoni l'establiment sanitari on se li hagi practicat la intervenció quirúrgica.

El termini màxim d'indemnització resta limitat a cent vint dies per a cada procés. En cas que, amb posterioritat a la primera intervenció i trobant-se l'assegurat internat per aquesta causa, fos necessari practicar-li una nova intervenció, el termini màxim d'indemnització diària s'ampliarà en igual nombre de dies als que hagin transcorregut entre ambdues intervencions.

La quantia diària de la indemnització serà la mateixa, sigui quin sigui el nombre d'intervencions a les quals hagi estat sotmès l'assegurat durant la seva permanència a l'establiment sanitari.

El part en una clínica o hospital donarà dret a una indemnització igual a cinc vegades la diària, sempre que hagi transcorregut un mínim d'un any des de l'efecte de la pòlissa, tant si es tracta d'un part normal com d'un part distòcic.

Període de carència: SIS MESOS, llevat dels parts, que serà d'UN ANY.

Intervenció Quirúrgica

L'entitat abonarà la indemnització única assenyalada en la taula d'indemnitzacions, segons el tipus d'intervenció quirúrgica practicada i el capital assegurat.

Si la intervenció quirúrgica no figura en la taula, s'indemnitzarà per analogia o semblança amb qualssevol de les que hi apareixen.

A més de les intervencions quirúrgiques pròpiament dites, el part assistit per facultatiu, s'indemnitzarà amb la quantitat assenyalada a la taula d'indemnitzacions, tant si és distòcic com si és normal.

Període de carència: DOTZE MESOS.

Tramitació de Sinistres

La comunicació haurà de contenir la informació següent:

 • Identificació de l'ASSEGURAT, incloent-hi l'edat.
 • Domicili, si no coincideix amb el de la pòlissa.
 • Hospital o clínica on hagi estat ingressat el malalt.
 • Informe de l'especialista que especifiqui la naturalesa i classe del tractament quirúrgic o mèdic.
 • Data en què va ser practicada la intervenció quirúrgica.
 • Data de l'ingrés en l'establiment sanitari.

En cas que es produeixi un sinistre, s'haurà de comunicar dins del termini màxim de set dies

Per al cas de sinistres coberts per la garantia Intervenció Quirúrgica, la comunicació anterior s'haurà de fer amb anterioritat a la intervenció i inclourà la indicació del dia i l'hora en què es practicarà.

En els supòsits d'urgència vital en què sigui impossible la comunicació anticipada, es comunicarà amb posterioritat al més aviat possible i sempre dins del termini màxim de set dies.

Conclòs el sinistre, es notificarà a Assistència Sanitària Col·legial mitjançant l'enviament, si s'escau, de la documentació següent:

 • Certificació del facultatiu sobre el tractament quirúrgic o mèdic practicat.
 • Declaració d'alta signada pel metge.
 • Confirmació del centre hospitalari de la data en què el pacient el va abandonar.

El pagament de les indemnitzacions es farà d'acord amb les quanties i els límits pactats.

Exclusions de la pòlissa

 • Els defectes constitucionals i físics d'origen anterior a la data d'eficàcia de la pòlissa.
 • Les lesions produïdes en alteracions d'ordre públic o de guerra.
 • Les lesions consegüents a l'energia atòmica o nuclear, llevat que sigui conseqüència de tractament mèdic.
 • Les epidèmies declarades oficialment.
 • Les malalties o lesions originades per embriaguesa, toxicomania o per intent de suïcidi.
 • L'exercici de qualsevol mena d'esport amb caràcter professional.
 • L'hospitalització psiquiàtrica.

PÒLISA D’ACCIDENTS

Pòlisses

Mort per Accident

En cas de mort per accident es garanteix:

 • El capital assegurat.
 • La disponibilitat immediata d'una quantitat a compte de fins a 1.800 euros per atendre les despeses de sepeli.
 • Que el cònjuge de l'assegurat mort quedi automàticament assegurat pel mateix capital, fins al proper venciment anual de l'assegurança, i si figurés també com a assegurat en aquesta mateixa assegurança d'accidents, el seu capital garantit seria la suma d'ambdós durant l'esmentat període de temps.

Invalidesa permanent per accident

En cas d'accident s'abonarà la indemnització d'acord amb els casos següents d'invalidesa permanent:

Absoluta

És la irreversible situació física o d'alienació mental greu de l'assegurat determinant de la seva total ineptitud per a l'exercici de qualsevol professió. En cas d'invalidesa permanent absoluta es pagarà íntegrament el capital assegurat.

Parcial

És la irreversible situació física o d'alienació mental de l'assegurat que determina la seva parcial ineptitud per a l'exercici de qualsevol treball o activitat. El grau d'invalidesa es determinarà en percentatges.

Modalitats d'assegurament

La cobertura d'invalidesa permanent absoluta o parcial podrà contractar-se en una de les modalitats d'indemnització següents:

 • Indemnització proporcional.
  La indemnització serà l'import resultant d'aplicar el percentatge corresponent al grau d'invalidesa, absoluta o parcial segons barem.
 • Indemnització progressiva (225% o 350%).
  * La indemnització serà la resultant d'aplicar al capital pactat per invalidesa permanent, els percentatges establerts en el quadre que figura al marge d'acord amb el grau d'invalidesa obtingut.
  * Aquesta modalitat d'assegurament progressiu no s'aplicarà a persones de més de 65 anys ni als sinistres la cobertura dels quals correspongui al Consorci de Compensació d'Assegurances.
Grau Invalidesa % Percentatges aplicables al capital base assegurat
Progressiva 225% Progressiva 350%
De 0 a 25 Sense variació Sense variació
De 26 a 30 35 40
De 31 a 35 45 55
De 36 a 40 55 70
De 41 a 45 65 85
De 46 a 50 75 100
De 51 a 55 90 125
De 56 a 60 105 150
De 61 a 65 120 175
De 66 a 70 135 200
De 71 a 75 150 225
De 76 a 80 165 250
De 81 a 85 180 275
De 86 a 90 195 300
De 91 a 95 210 325
De 96 a 100 225 350

Riscos especials i complementaris

Es podrà contractar la cobertura dels riscos derivats de determinats esports, com també els riscos complementaris de:

 • Doble capital per accident de circulació.
 • Doble capital en cas d'accident a l'estranger.
 • Subvenció d'estudis per a fills menors de 21 anys.

Tramitació de sinistres

En cas que es produeixi un sinistre, s'haurà de comunicar dins del termini màxim de set dies.

Se seguiran les normes de tramitació següents:

Mort per accident

El prenedor de l'assegurança o el beneficiari, si s'escau, hauran de presentar els documents següents:

 • Certificat del metge que ha assistit l'assegurat en el qual es detallen les circumstàncies i causes del decés.
 • Certificat en extracte d'inscripció de defunció en el Registre Civil.
 • Documents que acreditin la personalitat i la condició del beneficiari.
 • Carta d'exempció de l'Impost sobre Successions o de la liquidació, si s'escau.

Invalidesa Permanent per accident

 • En cas d'accident emparat per aquest contracte, l'assegurat haurà d'aportar un certificat mèdic d'invalidesa.
 • Assistència Sanitària Col·legial, d'acord amb l'article 104 de la Llei de Contracte d'Assegurança, determinarà el grau d'invalidesa a la vista del certificat mèdic aportat i notificarà per escrit a l'assegurat la quantia de la indemnització que li correspongui.

Exclusions de la pòlissa

Resta exclòs de la cobertura:

 • Els accidents produïts per esvaïments i síncopes, els atacs d'epilèpsia i les seves conseqüències i també les hèrnies i els esforços en general.
 • Les conseqüències purament psíquiques.
 • L'infart de miocardi.
 • Les persones menors de 14 anys i de més de 70 anys.

També resten exclosos, excepte que s'inclogui expressament:

 • Els accidents derivats de conduir motocicletes de cilindrada superior a 50 cc i els esports d'aventura en general.

INTERNATIONAL CLASS

Quants talons es consumeixen en una consulta mèdica?

Es consumeix un taló per cada visita i un per cada exploració (analítica, radiològica, etc.).

Què cal fer per demanar hora de consulta al metge?

Abans d'anar a la consulta d'un metge, concerteu la visita per telèfon i verifiqueu les dades de qui us ha d'atendre per evitar qualsevol equivocació en el servei. No oblideu fer constar la vostra condició d'assegurat d'Assistència Sanitària en sol·licitar hora de consulta.

Si tinc la necessitat d'utilitzar molts serveis de l'entitat, pagaré una prima més alta?

El fet de tenir una despesa important per motiu de malaltia no implica en cap cas la variació de la prima.

Tinc cobertes les despeses d'assistència sanitària ocasionades per un accident de trànsit?

Sí. En el cas que hi hagués un tercer civilment responsable, Assistència Sanitària quedarà subrogada en tots els drets i accions per reclamar les despeses d'assistència sanitària que el vostre tractament hagi ocasionat.

Tinc cobertes les despeses per accident laboral?

Sí, Assistència Sanitària cobreix les despeses d'assistència sanitària ocasionades pel tractament d'un accident laboral.

Què passa quan no és possible la transacció a través del terminal?

Les consultes disposen de talons manuals, que haureu de signar en cas que no sigui possible la transacció a través del terminal que consumeix els talons de la vostra targeta. Posteriorment, en la propera compra de talons, us descomptarem tots els que hagueu consumit per via manual. La utilització d'aquesta via manual no és exclusiva de les consultes mèdiques, sinó que també es pot produir en altres casos com les visites domiciliàries, l'ús d'ambulàncies, etc.


HOSPITALITZACIÓ I CIRURGIA

Taula d'indemnitzacions

INTERNATIONAL CLASS

 Descarregar fitxer


HOSPITALITZACIÓ I CIRURGIA

 Descarregar fitxer


PÒLISA D’ACCIDENTS

 Descarregar fitxer

REBRE INFORMACIÓ