ESPECIALITAT O SERVEI

Troba el teu centre

ATENCIÓ URGENT

Troba el teu centre

URGÈNCIES DOMICILIÀRIES

En cas d'urgència, el Servei d'Urgències Domiciliaries (SUD) us atendrà en menys de mitja hora, si truqueu des de la ciutat de Barcelona, i tres quarts d'hora si ho feu des de la resta de poblacions de la província de Barcelona.

TELÈFON DEL SUD: 93 280 33 66

Atenció continuada durant les 24 hores del dia. Amb més rapidesa que si us haguéssiu de desplaçar a un centre sanitari, rebreu al vostre domicili l'assistència d'un professional experimentat que us farà un reconeixement i us proposarà el tractament més adient.

El SUD és un servei d'SCIAS exclusiu per als assegurats d'Assistència Sanitària que des del 1988, any de la seva creació, ha fet més d'un milió de visites a domicili.

HOSPITAL DE BARCELONA

L'Hospital de Barcelona és una entitat privada, propietat d'SCIAS, construït per tal de satisfer en exclusiva les necessitats d'hospitalització i urgències dels assegurats d'Assistència Sanitària.


ALTRES CENTRES

Troba el teu centre

SCIAS - Hospital de Barcelona

L'Hospital de Barcelona és un centre privat d'ús exclusiu per als assegurats d'Assistència Sanitària.

Disposa de la infraestructura humana i tècnica per respondre davant de qualsevol eventualitat mèdica i quirúrgica. És un hospital obert, de tal forma que vostè pot ser tractat per l'especialista de la seva elecció. Disposa d'un servei d'Urgències que funciona les 24 hores del dia tots els dies de l'any.

El seu objectiu és oferir la màxima qualitat assistencial, tant des del punt de vista tècnic com en el tracte humà. Per això està dotat de la tecnologia més avançada i d'una plantilla qualificada que actualitza els seus coneixements de forma continuada. 

Servei d'Urgències Domiciliàries – SUD

Aquest és un servei exclusiu per als assegurats d'Assistència Sanitària, que es compromet a enviar un metge al domicili del pacient per realitzar una visita, en mitja hora a la ciutat de Barcelona i en tres quarts d'hora a la resta de poblacions de la província.

TELÈFON DEL SUD: 93 280 33 66

Centre Mèdic FCB-AS al Camp Nou

En les instal·lacions del Camp Nou, Assistència Sanitària disposa d'un centre mèdic equipat per atendre:

  • Urgències lleus de traumatologia Tel. 933 304 504
  • Estudi preoperatori per a una intervenció quirúrgica Tel. 933 304 682

Clínica d'Atenció Integral al Viatger d'Assistència Sanitària- CAIVAS

Si té previst fer un viatge a un país estranger que requereixi alguna mena de precaució sanitària, posi's en contacte amb la CAIVAS, ubicada a l'Hospital de Barcelona.

L'orientaran sobre tots els passos a seguir, les precaucions sanitàries que calgui prendre depenent del país de destí i les vacunes necessàries.

A més, ofereix un servei de consulta per correu electrònic durant el viatge si ja s'ha visitat a la Clínica abans d'emprendre'l.

Tel. 932 542 401 

www.clinicadelviatger.com

Programa d'Atenció al Pacient Pluripatològic – PAPPA

El PAPPA és un programa destinat als pacients grans amb malalties cròniques que requereixen atenció continuada i que poden estar al seu domicili.

Compta amb un equip de metges de capçalera, geriatres i infermeres i amb la col·laboració del SUD. Tots ells, coordinats des de l'Hospital de Barcelona, ofereixen a aquests pacients una atenció integral i personalitzada al mateix domicili, evitant així desplaçaments innecessaris i dificultosos per al malalt i contemplant de forma global tots els seus problemes de salut. 

Unitat d'Atenció a l'Embaràs de Risc

Aquesta unitat té com a objectiu atendre la dona embarassada amb problemes mèdics associats que, amb un acurat diagnòstic i seguiment, evitarà les complicacions durant la gestació.

L'obstetre de la pacient treballarà conjuntament amb un especialista en medicina interna per garantir el bon desenvolupament de l'embaràs i minimitzar els riscos de la mare i del fetus.

Es tracta d'un servei de consulta a disposició dels ginecòlegs d'Assistència Sanitària. Les pacients no podran acudir-hi directament, sinó que únicament podran ser-hi ateses derivades pel seu ginecòleg, mitjançant un Full de Petició de Serveis d'Assistència Sanitària.

Es pot concertar visita al telèfon 93 254 24 52 i cal proporcionar el número del Full de Petició i el nom del ginecòleg.

Pla Oncològic d'Assistència Sanitària

El Pla Oncològic posa a disposició de tots els especialistes d'Assistència Sanitària les eines actualitzades per al diagnòstic i tractament del càncer, segons els coneixements de la ciència mèdica en cada moment.

Es tracta de facilitar el procés diagnòstic, incidir en la primera decisió terapèutica, garantir una quimioteràpia segura i adequada als protocols internacionals basats en l'evidència científica, garantir una cirurgia realitzada per experts en cada un dels tipus de càncer i una oncologia terciària (càncer avançat) amb els millors mitjans humans i tècnics.

Per a això compta amb un equip multidisciplinar de professionals, anomenat Comitè d'Enllaç d'Oncologia que, sota la direcció del Dr. E. Saigí i del Dr. P. Barrios, orienta totes les activitats en relació amb el càncer.

Servei de Cures Pal·liatives

Aquest servei té com a objectiu el tractament i la cura de la fase final del càncer, tant en règim d'hospitalització com en el mateix domicili del pacient.

No tracta la fase aguda de la malaltia sinó que té com a finalitat proporcionar al malalt el màxim confort possible en aquesta darrera etapa de la vida. Funciona les 24 hores del dia els set dies de la setmana. 

Biopat - Laboratori de Biologia Molecular

BIOPAT és un laboratori de referència orientat a traslladar a l'àmbit assistencial els nous avenços científics i tecnològics en biologia molecular.

Ofereix un ampli ventall de proves moleculars que proporcionen al metge especialista responsable del seu cas una ajuda indispensable per al diagnòstic i tractament de moltes malalties i facilita la medicina personalitzada, és a dir, l'adequació del tractament a les característiques pròpies de cada malalt.   

A més, desenvolupa diferents línies d'investigació en oncologia.

www.biopat.es 

Gràvida - Centre de fertilitat avançada

Centre especialitzat en el tractament integral de la fertilitat i la reproducció humana assistida. Està situat a l'Hospital de Barcelona i disposa de la tecnologia més avançada per al tractament de la fertilitat humana.

Té uns resultats excel·lents en reproducció.

Tel. 932 066 489

www.gravidabcn.com

ASSISTÈNCIA RESTA D'ESPANYA

L'assistència es prestarà mitjançant els serveis de les entitats, que com la nostra, formen part de l'Asociación Española de Igualatorios Médicos Colegiales y Paracolegiales.

Podeu consultar adreces i serveis a:

XARXA D'ASSISTÈNCIA

Quedaran coberts els mateixos riscs que es tinguin contractats a la pòlissa.

Per poder fer servir els serveis només caldrà que presenteu la targeta d'assegurat d'Assistència Sanitària Col·legial.

Només per a pòlisses de Serveis Complets i International Class.


ASSISTÈNCIA A L'ESTRANGER

En els vostres desplaçaments arreu del món, atendrem les urgències (excloses les malalties preexistents o cròniques i les relacionades amb l'embaràs i part).

Per a més informació, consulteu les condicions generals.

TELÈFON D'ATENCIÓ: 34 93 228 76 45

*Només per a pòlisses de Serveis Complets i International Class.

APP CONSULTA METGES I SERVEIS

Amb el patronatge de les cooperatives LAVÍNIA, SCIAS i Autogestió Sanitària, i sota la presidència del Dr. Espriu, l'any 1989 neix la Fundació Espriu.

El seu objectiu és la promoció, la divulgació, el desenvolupament i el coneixement del cooperativisme sanitari, tant a nivell internacional com a tota Espanya. (Fundació Espriu)

L'aplicació es pot descarregar de manera gratuïta i està disponible a:

Les futures ampliacions de les funcionalitats disponibles es podran implementar de forma automàtica. L'eina, basada en la usabilitat, sorgeix del compromís d'Assistència Sanitària de garantir una atenció òptima i fàcilment accessible als seus assegurats.