Comparador de plans

Assistència Inici Pla Bàsic Pla Bàsic Plus Pla Compensa Salut Serveis Complets International class
Copagaments Copagament variable
Especialitats Només en consultori Només en consultori Només en consultori
Mitjans de diagnòstic
Hospitalització
El part i tot el que hi està relacionat
Tractaments especials
Opció de reemborsament
Assistència a l’estranger